werkgroep Website

werkgroep Website

De werkgroep Website is naar aanleiding van de dorpsvisie 2006 in het leven geroepen. Vanaf medio 2009 heeft de werkgroep gewerkt aan een nieuwewebsite voor en door Zeerijp, onder de hoede van Stichting Dorpsbelangen. De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

  1. Albert Hartman
  2. Bert-Jan Huizing
  3. René Wubs
  4. Gerrit Jan Bruin

De werkgroep heeft de structuur van de website bepaald en een webdesigner in de hand genomen voor de uitwerking en realisatie.Om de kosten te drukken heeft de werkgroep een mogelijkheid in de website opgenomen voor sponsoring.

Op 10 maart 2010 is de website van Zeerijp in de lucht gebracht. De werkgroep heeft nu nog als taak het begeleiden van het vullen van de website, het inwerken van de webredactie van Dorpsbelangen, totdat de werkgroep zichzelf overbodig heeft gemaakt