werkgroep Groen

werkgroep Groen

De werkgroep groen is in het leven geroepen naar aanleiding van de Dorpsvisie 2006. De werkgroep groen houdt zich bezig met de inrichting van het openbaar groen in Zeerijp. Geopereerd wordt onder de hoede van Dorpsbelangen. Op dit moment bestaat de werkgroep uit de volgende personen:

  1. Epco Wijngaarden
  2. Jos Bouwsema
  3. André Dallinga
  4. René Wubs
  5. Roel Huistra

houtkap Zuiderlaan

Afronding houtkap Zuiderlaan aanstaande.

Onder de hoede van de werkgroep groen heeft een grote groep vrijwilligers vanaf november 2009 gewerkt aan de kap van een bos aan de Zuiderlaan. Het gaat om een dubbel bosperceel achter Graanbedrijf Nieveen. Ca. 0,8 hectare bos mocht van de eigenaar van de percelen, Staatsbosbeheer, gekapt worden. Het hout is aangeboden voor een schappelijk bedrag aan inwoners van Zeerijp.

Het doel van de kap; de bospercelen zullen bij verdere groei de wind wegnemen voor de molen van Zeerijp. Een ander belangrijk aspect is een meer culturele; de strategische visie van Zeerijp geeft aan dat aan de oostzijde van het dorp het bos transparanter zou moeten zijn. De bosssen van Zeerijp zijn omstreek 1990 geplant. In algemene zin worden tegenwoordig de bospercelen niet passend geacht in de ruimtelijke structuur van het dorp, maar ook niet in de ruimtelijke kwaliteit van het landschap. Het bos aan de Zuiderlaan had weinig toegevoegde waarde voor het dorp in tegenstelling tot met name de bospercelen aan de noordkant van Zeerijp. Tenslotte wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden met het belang van de bewoners van de woningen aan de Zuiderlaan. Deze woningen hebben juist veel baat bij meer lucht en ruimte. Een een bos pal aan de voorzijde van hun woning hebben ze destijds nooit om gevraagd.

Het eindresultaat van de houtkap aan de Zuiderlaan zal geen open vlakte zijn. Het herinrichtingsplan van Staatsbosbeheer gaat uit van de aanplant van nieuwe bossages en het handhaven van een selectie van de bestaande bomen. Resultaat: een groene rand met doorkijken en verticale accenten. In het binnengebied van de nieuwe situatie zullen pony's van omwonenden van Zeerijp mogen grazen. Het is een goede manier om het binnengebied nuttig te maken. Praktisch heeft een dergelijke constructie voordelen, omdat het binnengebied op deze wijze door dier en hoeder wordt bijgehouden. Een praktijk die jarenlang goed werkte aan de randen van de te kappen bospercelen.

kapgroep2010