Herv. Gem. Maarland

Algemene Informatie Maarland

De Hervormde Gemeente Maarland is een bloeiende Kerkelijke streekgemeente op het Noord-Groninger platteland.
De gemeente is in mei 2004 tot stand gekomen door een fusie van drie Hervormde Gemeenten: Loppersum, Zeerijp-Eenum-Westeremden en De Wierden (Godlinze, Leermens, Oosterwijtwerd, 't Zandt en Zijldijk).

De gemeente heeft in totaal 1150 leden, het aantal belijdende leden is 370, het aantal doopleden 200. De leeftijdsopbouw wijkt enigszins af van de landelijke tendens, de gemeente heeft naast een groot aantal senioren ook een behoorlijk aantal gezinnen met jonge kinderen in haar midden.

De gemeente heeft een 1,7 predikantsplaats

De gemeente Maarland beslaat een groot gebied en maakt gebruik van vier eigen kerkgebouwen (Leermens, Loppersum, 't Zandt en Zeerijp) Door middel van een vast rooster met een evenwichtige verdeling worden al deze kerken ,,bezongen". Dit betekent dat in de hele gemeente op de meeste zondagen twee diensten worden gehouden op de zondagochtend.

Alle info over deze gemeente staat op www.hervormdegemeentemaarland.nl