Werkgroepen

Dorpsvisie Zeerijp

Een dorpsvisie is een plan waarin een dorpsbelangenorganisatie aangeeft wat de gewenste ontwikkeling is voor de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving. Bij leefbaarheid gaat het om onderwerpen als: werkgelegenheid, voorzieningen, wonen, woonomgeving, veiligheid, milieu, het imago van het dorp en de waarden en normen binnen een dorpsgemeenschap. De belangrijke kenmerken en voorwaarden van een dorpsvisie zijn:

  1. de dorpsvisie wordt opgesteld door het dorp, dat wil zeggen door individuele inwoners, alle organisaties binnen het dorp en organisaties die direct met de realisering of de uitwerking te maken kunnen hebben. Meestal is de dorpsbelangenorganisatie de trekker voor deze activiteit.
  2. De dorpsvisie wordt in principe opgesteld voor de middellange termijn. Het realiseren van onderdelen uit de dorpsvisie kan soms direct of op korte termijn plaatsvinden.
  3. De dorpsvisie moet door het dorp – de inwoners en alle organisaties – gedragen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met verschil lende belangen in het dorp. Hoe meer organisaties (gemeente, scholen, sportverenigingen, andere dorpen) de ideeën uit de dorpsvisie dragen, des te groter de kans van slagen.
  4. Van belang is ook te toetsen, hoe één en ander zich verhoudt tot de plannen van andere dorpen van de gemeente en de overheid, met name de gemeente.

In een dorpsvisie gaat het niet alleen om allerlei inhoudelijke aspecten (wensen en ideeën), ook organisatorische aspecten
(wie doet wat en wanneer?) worden beschreven.

De dorpsvisie is gelanceerd in de herfst van 2006. De digitale versie van de dorpsvisie kunt u via deze link bekijken: dorpsvisie_zeerijp_2006.pdf