Nieuwe pachter Dorpshuis

Vanaf 2005 wordt door de stichting er niet meer gewerkt met een beheerder, maar met een pachter. Om het dorpshuis naar buiten toe meer uitstraling te geven is de naam veranderd in ,,Bij Jacobus”. De stichting heeft wel gewoon haar naam gehouden. Met ingang van 2017 heeft het dorpshuis in Zeerijp nieuwe pachters: Alie Leeuwis en Bert Kremer. Zie ook de website: www.bijjacobus.com/.

Telefoon Dorpshuis: 0596-850974 / 06-46005989

Het bestuur van de stichting wordt bij voorkeur gevormd door personen die worden afgevaardigd door de verenigingen en instellingen in het dorp en bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Albert Hartman
  • Berthe te Velde
  • Marten Bos
  • Martijn Vermue
  • Afke Abbes